Hmm… Undervisning med dybe tanker!

Faldt over dette til vores fremlæggelse og det er så rammende:

“Sundhedspersonale skal ikke stemple pt. og sætte denne i bås, men at pt. har krav på at blive forstået ud fra egne præmisser. Det er en vigtig pointe i et samfund, der er tynget af Janteloven og interkollegial konformitet.
Vi skal ikke måle andre i forhold til egen målestok. Vi skal ikke fordømme dem, der er anderledes!”

Ja, jeg er i gang med en sundhedsfaglig uddannelse, hvor dette i den grad mangler mange steder ude i den virkelige verden!

Tanker og kaffe herfra….

– Posted using BlogPress from my iPad